بازی اسم فامیل

جمعه پیش دخترعموم خونمون بود سر ظهری حوصلمون سررفت تصمیم گرفتیم اسم فامیل بازی کنیم......جاتون خالی یه دل سیر خندیدیم الانم میخوام چنتا اشیاء از نظر دخترعموم(دانشجوترم3حسابداری) رو وارد کنم:

اشیاء از (ر):رس!منظورش خاک رس بود

اشیاء از(پ):پوست پرتقال

اشیاء از(ن):نون خشک!گفتیم اخ دختر خوب مبتکر خلاق نون خشک ک اشیاء نیس گفت خوب پس نون خشک پلاستیکی

اشیاء از(و):فکر میکنید چی گفت؟؟؟؟:وسط کش!!!!فکرشو کنید..........میگ وسط کشم جز کش دیگ............

اشیاء از(ف):فسیل

بعد میگیم اخ اینارو ازکجا میاری تو؟؟میگ خوب وقتی جون ندارن اشیا هستن دیگ........

داداشمم که هرچی برای میوه مینوشت 1پلو بهش اضافه میکرد میشد اسم غذا....مثلا :طالبی پلو!!میگفتیم اینو از کجا اوردی میگف با پلو همه چی میشه درس کرد........

منم 1با رکه نوبتم بود گفتم (ز ظ ض ذ)...گفتن کدوم (زذظض)؟گفتم (ظذزض)یه نقطه دیگ..........یه نگاه عاقل اندر سفیه هم بهشون کردم که دیدم دوتایی داد زدن:خوب همشون یه نقطه اند دیگ کدومو میگی؟؟؟؟تازه متوج سوتیم شدم.......هی..........یادش بخیر ...قرار بود اینده سازای این مملکت باشیم......هی......

 

/ 1 نظر / 42 بازدید
وحید

آبروی رشته ی حسابداری همه جا رفته اینم روش وسط کشو من متوجه نشدم یعنی چی؟