نمیدونم چرا هروقت دلم میگیره ...دلم بودن کنار دریا اونم تو یه هوای طوفانی رو میخواد...طوری که ازسرما به خودم بلرزم...تو ساحلش قدم بزنم و بغض کنم برم تو فکر....داد بزنم....انگار فقط دریاست که حال منو درک میکنه مثل الان که ضربان قلبم مثل موجای دریای طوفانی وحشی شدن و بیقرار....چقدر دلم گرفته......

/ 1 نظر / 13 بازدید

سلام عزیز. آمدم به وبت سر زدم خوشم آمد. موفق باشی.