# تنها

دچار یعنی عاشق

چرا گرفته دلت؟             مثل ان که تنهایی                             _چه قدر هم تنها!_   خیال می کنم دچار ان رگ پنهان رنگها هستی. دچار یعنی,عاشق!                    ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید